EAGLE - Zbernica/BUS

Čo je zbernica:

Zväzok súbežných vodičov

Ako kreslíme zbernicu:

Kreslenie zbernice - animácia

Eagle CAD Bus Demo - animácia návrhu zbernice v programe EAGLE


Zdroj: SPŠE Piešťany