Cvičenie č.14 Ručný návrh DPS.

Úloha:
  1. Navrhnite jedno alebo dvojstrannú dosku v konštrukčnej triede IV.
Teoretický
rozbor:
Návrh DPS spočíva v pokladaní vzdušných spojov na dosku. Môžeme navrhovať dosky jednostranné, dvojstranné, štvorvrstvové, šesťvrstvové. Eagle v plnej verzii dokáže teoreticky navrhovať až 16 vrstvové DPS. Standart verzia vie navrhovať štvorvrstvové DPS.

Konštrukčné triedy vyhotovenia DPS zodpevadajú presnosti výroby DPS. Platí čím vyššia konštrukčná trieda tým drahšia DPS. Konštrukčné triedy DPS ste sa naučili na praxi. Ja tu uvediem odkaz na stranku Ch-print kde sú technologické parametre pre jednotlivé konštrukčné triedy uvedené.

Ukladanie cestičiek na DPS sa robí príkazom ROUTE IkonaRoute.PNG, 0 kB. Všimnime si aké možnosti tento príkaz má:
routeLayers.PNG, 1 kB Pomocou tohoto prvku volíme vrstvu na ktorú sa spoj umiestni. Top je horná strana DPS. Bottom je dolná strana DPS a Route2 a Route15 sú vnútorné vrstvy DPS. Počas návrhu môžeme kedykoľvek zmeniť vrstvu. Ak to urobíme počas vedenia spoja po doske, tak sa na danom mieste vloží prekov (via) pomocou ktorého sa vodivo prepoja všetky vrstvy. Prepínanie vrstiev sa dá robiť aj prostredným tlačítkom myši.

routeZalomenia.PNG, 0 kB Ďalšie možnosti sú na voľbu zalomenia vodičov pri kreslení. Dajú sa prepínať aj pomocou pravého tlačítka. Pre DPS je vhodné používať zalomenie vodičov buď 90 alebo 45 stupňov. V minulosti niektoré firmi nedokázali urobiť vodič pod iným uhlom. V súčastnosti je technologicky možné urobiť spoj pod ľubovolným uhlom ale aj tak lepšie na DPS vyzerajú cestičky iba s pravým alebo 45 stupňovým uhlom. Ako vidíte sú tam aj možnosti viesť cestičky plynulým zatáčaním. Takýto návrh je nutný pre obvody s vysokými frekvenciami.

routeMiter.PNG, 0 kB Pomocou týchto ikon sa nastavuje tvar spoja v mieste kde sa zalamuje.

routeWidth.PNG, 0 kB Tento prvok slúži na nastavenie hrúbky (šírky) cestičky. Údaj je vypísaný v predvolených jednotkách a tie sú palce. Ak chcete aby sa údaj o širke zobrazoval v milimetroch treba si prepnúť jednotky na milimetre pomocou príkazu GRID. Hrúbku spoja treba voliť podľa funkcie. Napájacie cesty treba robiť hrubé (aspoň 1.5mm). Signálové spoje môžu mať iba minimalnu širku danú triedou presnosti DPS. Hrúbku cestičky môžete zmeniť kedykoľvek. Jeden spoj môže mať tak rôznu hrúbku v rôznych častiach.

Postup
práce: