Cvičenie č.10 Tlač schémy, generovanie obrázka schémy

Úloha:
 1. Vytlačte nakreslenú schému zapojenia
 2. Vytvorte zoznam súčiastok
 3. Vytvorte obrázok schémy vo formáte vhodnom pre publikovanie na webovej stránke
 4. Vytvorte webovú stránku obsahujúcu nakreslenú schému a zverejnute ju na svojej osobnej stránke
Teoretický
rozbor:
Tlač schémy sa robí bežným postupom obvyklým v programoch MS WINDOWS. Schému si môžete vytlačiť farebne alebo čierno-bielo. Čiernobiela tlač je v podnikoch obvyklejšia. Sú tu nižšie náklady, vytlačok sa dá ľahšie kopírovať a dlho vdrží bez straty kvality.

Dnes je bežné že zapojenia sa publikujú na internete. Stačí trochu prejsť stránok venovaných elektrotechnike a nájdete nejakú schému kreslenú programom EAGLE.

Pozor na autorské práva pri zverejňovaní schém

Schéma je autorské dielo podobne ako text alebo obraz, fotografia. Treba dodržiavať ustanovenia autorského zákona.
Postup
práce:
 1. Pred tlačením si skontroľujte či máte výkres umiestnený na správnom mieste kreslianej plochy. Správne umiestnenie je také, keď ľavý dolný roh výkresu sa nachádza na súradnici 0,0. V prípade potreby si označte celú schému a posunte tak, aby táto požiadavka bola splnená.
 2. Tu nájdete popis príkazu print v manuále .
 3. Tlač aktivujete ikonou IkonaPrint.PNG, 0 kB. Ikona sa nachádza na na treťom mieste v hornej nástrojovej lište. Otvorí sa toto okno: TlacOknoHlavne.PNG, 12 kB
  Nacháza sa tu niekoľko volieb
  • Mirror - umožňuje zrkadlovú tlač. Pre tlač schém nemá význam. Používa sa pri tlači plošných spojov
  • Rotate - umožnuje otočiť tlačený dokument o 90 stupňov. Používa sa pri tlači vykresov ktoré sú nakreslené "na ležato".
  • Upside Down - tlač dole hlavou, otočenie o 180 stupňov. Zatiaľ si neviem predstaviť k čomu je to dobré.
  • Black - čiernobiela tlač. Ignoruje pri tlači nastavené farby pre jednotlivé komponenty schémy
  • Solid - plná výplň. Ignoruje pri tlači nastavené výplne.
  • Scale factor - mierka tlače. Výkresy sa tlačia v mierke 1. Dá sa nastaviť zväčšenie ak je hodnota >1 alebo zmenšenie, ak je hodnota <1.
  • Page limits - limit počtu strán. Hodnota 0 označuje ľúbovolný počet strán. Doporučujem nastaviť na 1. V takomto prípade ak by sa výkres nezmestil na jednu stranu bude automaticky zmenšený tak aby sa vošiel na jednu stranu. Vhodné napríklad pri tlači formátu A3.
  V spodnej časti si tlačítkom Printer.. môžete nastaviť ktorú tlačiareň pri tlači použijete.

  Tlačítko Page.. si nastavujete pomocou takéhoto okna vlastnosti stránky.
  TlacOknoPageSetup.PNG, 13 kB
  V časti Border sa nastavujú okraje stránky - zvyčajne nie je treba meniť. Časť Vertical a Horizontal určuje ako sa na stránku umiestni tlačená časť výkresu vo vertikálnom a horizontálnom smere. Doporučujem vertikálne pridelenie Top (odvrchu) a horizontálne Center (do stredu). Zaškrtávacie políčko Caption zapína a vypína tlač mena súboru a dátumu a času kedy bola tlač vykonanná. Doporučujem vypnúť.

 4. Zoznam súčiastok sa generuje pomocou užívateľského programu s nazvom BOM.ULP. Užívateľský program spustíte príkazom RUN pomocou ikony IkonaULP.PNG, 0 kB V zozname je to hneď prvý program BOM.ULP. Po spustení programu sa zobrazí nasledovné okno: ZoznamMaterialu1.PNG, 20 kB
  Zoznam materiálu si môžete nechať usporiadať podľa niektorého zo stĺpcov. Stačí kliknúť na hlavičku stĺpca. Rozumné je to buď podľa označenia súčiastky (Part). Alebo podľa hodnoty súčiastky (Value). Možete si aj prepnúť typ zoznamu voľbu Value (dolu pomocou radio boxu). Takýto zoznam súčiastok je praktickejší a vyzerná nasledovne: ZoznamMaterialu2.PNG, 17 kB V tomto zozname sa rovnaké súčiastky zoskupia do jednej položky a spočíta sa ich celkový počet (stĺpec Qty). S takýmto zoznamom sa oveľa lepšie nakupuje.

  Druhý rádio box (Output format) umožňuje nastaviť typ výstupného súboru. Zvolte podľa potreby buď text aleho html pre publikovanie na web. Ak budete textový súbor importovať do wordu, (je to súčasť zadania), nastavte mu typ písma neproporcionálny. Je to preto lebo tabulkovosť sa dosahuje medzerami a inak je tabuľka rozhádzaná.

  Súbor uložíte príkazom OK (opýta sa kam a pod akým menom). Tlačítka LOAD a NEW sa týkajú práce s databázou a nie je potrebné ich použitie. Databáza môže uľachčiť objednávanie súčiastok tam kde sa s eaglom pracuje profesionalne.

 5. Vytvorenie obrázka zo schémy je veľmi jednoduché. Pred exportom je ale dobré vymazať rám výkresu a popisové pole. Schéma tak bude bodstatne menšia a bude na webe alebo v dokumente podstatne lepšie vyzerať. Export sa vyvolá z hlavného menu pomocou príkazov File - Export... - Image

  ExportObrazka.PNG, 8 kB
  V tomto okne si najprv nastavte aké má byť rozlíšenie obrázka. Pri publikovaní schémy na internete sa zvyčajne robia dva obrázky. Jeden v rozlíšení 75DPI, ktorý slúži ako rýchlo načítaný obrázok v hlavnej stránke. Druhý obrázok je v rozlíšení 150DPI tento sa zobrazí po kliknutí na predchádzajúci. Niektorý experti robia ešte tretí v rozlíšení 300DPI pre tlač. Nepoužívajte zbytočne veľké rozlíšenie Môžete obdržať chybové hlásenie, že nie je dostatok pamäte. Obrázok môžete uložit do schránky (zašktnútím voľby Cliboard), alebo do súboru. Tlačidlom Browse sa dá určiť kde sa má súbor uložiť a pod akým menom a aj aký to má byť typ. Pre umiestnenie na internetovú stránku treba zvoliť formát súboru PNG. BMP je absolútne nevhodný (obrovská veľkosť súboru a nie je podporovaný všetkými prehliadačmi) Pozor! Nestačí iba zadať meno súboru, ale treba tam dopísať aj príponu .PNG Inak sa uloží obrázok vo formáte BMP.

  Zaškrtávacie políčko Monochrome nastavuje export čiernobieleho obrázka. Pre publikovanie na internet je krajší farebný. Čiernobiely by som volil iba ak by som obrázok vkladal do dokumentu a tlačil na čiernobielej tlačiarni.

 6. Publikovanie obrázka na osobnú web stránku je problematika vyučovaná v predmete VYT a preto sa tu tým nebudem zaoberať.