_gimp.png, 20kB

Návody na prácu s programom GIMP


návod na prácu komplet - lekcie
zaujímavé nápady pri retušovaní
užívateľské rozhranie a linky na prácu v GIMPE
masky, kanály, výber problematick7ch 4ast9 fotografií
masky ,kanály, rámiky
extrakcia objektu z fotografie
animované banery 1
animované banery 2
úprava fotiek

userbar.gif, 5,3kB
user bar v Gimpe a iných podobných programoch

Efekty

Abstraktný efekt | Farebný dym

Fotomontáže

1 |2|3|4

Grafika

geom_tv.JPG, 5,0kB