Ing.Milan Duroška

Riaditeľ

Triedna

Viliam Drobena

Viliam

Saša

Martin

Andrej

Adrián

Denis

Christofer

Ďuro

Adam

Igor

Zdenko

Tereza

Tomáš

Filip

Daniela

Alexander

Sára

Laura

Matúš

David

Adriana

Patrik

Leona

Soňa

Andrej

Adam

Michal

Karolína

Alex