Nízkofrekvencný zosilnovac 2x100W doplnený o prepínac vstupov, korekcný predzosilnovac, indikátor vybudenia.

Vypracoval:Janulík Tomáš
Trieda:4.A
Technický kolzultant:p.profDinga

Túto prácu som sa rozhodol vypracova? pre vlastné potreby na domáce vyuzitie a pre SOC. Môj výkonový zosilnovac je dnes klasický prístroj pouzívaný v audiotechnike na zosilnovanie signálu. Pre tranzistorový zosilnovac som sa rozhodol aj preto lebo výkon 2x100W by som nenašiel v katalógových listov integrovaných obvodov. A keby aj náhodou by sa tam našiel nejaký ten integrovaný obvod o takom výkone merania prebiehajú v laboratórnych podmienkach pri napájaní stabilizovanými zdrojmi a v oblasti maximálneho napájacieho napätia. Je doplnený korekciami na ovládanie Hlasitosti, Basov, Výšiek a Balansu. Na grafickú indikáciu výkonu zosilnenia od 0 do 100W pomocou dvoch st?pcov desiatich LED diód. Obvod umoznuje zobrazenie v bodovom alebo v páskovom rezime. Na prepínanie medzi druhmi rezimov nám slúzi mikrospína? s vhodným obvodom CMOS 4011.Na prepínanie vstupov nám slúzi elektronickým prepína?, ktorí je riadený obvodom BCD CD4028. Má za úlohu pri stlacení nejakého mikrospínaca prepnút na daný vstup. Ako ochrana reprobední nám slúzi oneskorené pripojenie, ktoré nám zabranuje pri zapnutiu nepríjemnému lupnutiu v reproduktorov to sa zabrazuje neskorším pripojením výstupu.